Sobre Nós

Verdiño Atlántico envasa verduras procedentes de hortas locais que combinan as mellores prácticas ambientais cun alto nivel de biodiversidade, reducindo ó máximo a nosa pegada de CO2.

Á nosa rica e variada Dieta Atlántica (en proceso de consolidación como dieta recoñecida) fáltanlle verduras, e o caso é que as temos… Dándolle voltas a iste feito, nace Verdiño Atlántico.

Contamos con tecnoloxía punta e sensata combinada co feito de ser unha Comunidade Autónoma eminentemente rural. Por elo, o equipo de Verdiño Atlántico aspira á promoción dun cambio no modelo de consumo actual xa que, o comer de forma saudable debe estar ó alcance de todos.